ดูซีรีย์เกาหลี ซีรีย์เกาหลีซับไทย

กด like ไว้นะเผื่อเวปโดนอุ้มจะได้ตามกันถูก

กดติดตามเพื่อรับชม ดูซีรีย์ก่อนใคร
ปิด

ซีรี่ย์อินเดีย Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.1-125

ดูซีรี่ย์อินเดีย Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย

สถานการณ์บีบบังคับให้ “ มณี “ ต้องกลายเป็น “ มนู “ เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวมรดกเพียงเท่านั้นคือสิ่งที่หวังแต่ความรู้สึกต้องซ่อนให้ลึกข้างในความเป็นหญิงและอารมณ์หวั่นไหว ห้ามผู้ใดล่วงรู้ เธอต้องสู้กับทุกอย่าง เพื่อสร้างเอาเป็นปึกแผ่นของครอบครัว

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.1

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.2

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.3

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.4

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.5

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.6

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.7

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.8

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.9

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.10

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.11

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.12

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.13

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.14

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.15

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.16

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.17

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.18

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.19

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.20

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.21

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.22

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.23

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.24

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.25

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.26

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.27

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.28

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.29

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.30

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.31

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.32

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.33

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.34

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.35

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.36

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.37

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.38

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.39

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.40

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.41

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.42

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.43

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.44

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.45

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.46

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.47

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.48

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.49

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.50

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.51

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.52

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.53

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.54

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.55

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.56

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.57

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.58

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.59

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.60

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.61

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.62

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.63

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.64

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.65

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.66

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.67

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.68

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.69

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.70

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.71

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.72

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.73

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.74

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.75

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.76

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.77

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.78

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.79

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.80

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.81

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.82

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.83

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.84

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.85

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.86

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.87

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.88

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.89

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.90

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.91

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.92

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.93

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.94

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.95

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.96

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.97

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.98

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.99

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.100

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.101

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.102

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.103

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.104

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.105

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.106

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.107

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.108

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.109

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.110

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.111

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.112

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.113

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.114

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.115

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.116

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.117

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.119

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.120

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.121

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.122

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.123

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.124

Waaris ทายาททระนง พากย์ไทย Ep.125