ซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.1-95 (จบ)

Queen Insoo, ซีรีย์พากย์ไทย     19 June 2562

ซีรี่ย์เกาหลี Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย

อินซู จอมนางราชินี (Queen Insoo) พบกับเรื่องราวชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนโต ของ พระนางอินซู หญิงผู้เต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน และอยู่ในวังวนของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในราชสำนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ฝันไว้ นั่นคือการเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งราชวงศ์โชซอน อินซู จอมนางราชินีออกอากาศทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี ออกอากาสเวลา 18.00-19.00 น. ออกอากาศทางช่อง 3 family

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.1

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.2

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.3

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.4

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.5

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.6

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.7

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.8

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.9

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.10

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.11

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.12

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.13

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.14

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.15

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.16

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.17

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.18

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.19

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.20

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.21

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.22

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.23

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.24

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.24

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.25

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.26

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.27

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.28

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.29

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.30

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.31

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.32

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.33

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.34

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.35

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.36

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.37

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.38

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.39

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.40

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.41

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.42

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.43

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.44

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.45

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.46

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.47

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.49

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.50

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.51

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.52

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.53

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.54

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.55

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.56

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.57

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.58

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.59

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.60

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.61

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.62

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.63

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.64

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.65

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.66

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.67

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.68

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.69

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.70

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.71

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.72

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.73

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.74

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.75

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.76

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.77

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.78

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.79

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.80

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.81

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.82

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.83

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.84

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.85

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.86

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.87

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.88

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.89

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.90

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.91

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.92

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.93

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.94

Queen Insoo อินซู จอมนางราชินี พากย์ไทย Ep.95

[fbcomments]