ซีรี่ย์เกาหลี My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.1-61

My Daughter Geum Sa Wol, ซีรีย์พากย์ไทย     21 September 2562

ซีรี่ย์เกาหลี My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย

กึมซาวอล สถาปนิกอัจฉริยะที่เติบโตขึ้นมาในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากและโชคชะตาอันเลวร้าย แต่เธอก็ยังคงมีทัศนคติที่ดี ไม่เคยหมดหวังในการใช้ชีวิต เธอฝันอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งจะมีบ้านอันอบอุ่นมาทดแทนความทรงจำในอดีต สุดท้ายแล้วกึมซาวอลจะสามารถสร้างบ้านและสร้างความรักของเธอให้เป็นดั่งที่วาดฝันไว้ได้หรือไม่

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.1

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.2

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.3

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.4

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.5

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.6

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.7

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.8

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.9

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.10

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.11

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.12

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.13

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.14

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.15

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.16

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.17

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.18

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.19

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.20

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.21

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.22

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.23

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.24

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.25

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.26

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.27

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.28

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.29

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.30

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.31

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.32

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.33

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.34

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.35

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.36

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.37

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.38

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.39

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.40

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.41

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.42

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.43

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.44

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.45

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.46

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.47

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.48

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.49

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.50

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.51

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.52

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.53

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.54

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.55

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.56

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.57

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.58

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.59

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.60

My Daughter Geum Sa Wol ลูกสาวฉัน กึมซาวอล พากย์ไทย Ep.61

คำค้นหา:

[fbcomments]